ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง

ประจำเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (1)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.