ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.