การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง กล่าวเปิดการประชุมสภา ทน.ลำปาง

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556 เพื่อให้ ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครลำปาง ก่อนเข้ารับหน้าที่

2

3

4

5

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.