ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกปร […]