ติดต่อสภา

 
 
     
     

 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1

     
     
   
   

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2

     
     
     

 

   

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3

   
   
   
   

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 4

     
     
   
   

ติดต่อสภา

รายชื่อ เบอร์โทร และ E-Mail ของสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร E-Mail
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายกิจการสภา ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทร. 0-5423-7237 ต่อ 2202, 2203, 2204

เบอร์ตรง  0-5423-7214-5   Fax : 0-5423-7282

E-Mail : municipal.council.lp@gmail.com