ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ครั้งแรก

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.